Chcete nakupovat výhodněji?Zaregistrujte se a získejte 10% slevu na každý nákup.

Grafomotorika a děti: Proč je důležitá a jak ji rozvíjet

Dnešní děti vyrůstají ve zcela odlišných podmínkách než jejich rodiče a prarodiče. Mají k dispozici internet, chytré telefony a tablety, interaktivní výukové programy a celou řadu dalších možností, které si předchozí generace uměly jen stěží představit. Je vůbec ještě nutné, aby se děti učily psát rukou? Jak na ně působí „obyčejné“ kreslení a psaní a co se stane, pokud se tato činnost v dětském věku nebude podporovat? 

Rozvoj schopností dítěte

Dítě během svého rozvoje prochází mnoha vývojovými fázemi. Aby bylo schopné ve škole zvládat čtení, psaní a počítání, musí být jeho kognitivní schopnosti na patřičné úrovni. Kromě grafomotoriky a motoriky k nim patří také řeč, sluchové a zrakové vnímání, schopnost vnímat prostor a čas a také základní matematické představy.

 

Co se čeká od předškoláka

Pro nástup do školy by mělo vše uvedené zvládat úměrně svému věku. Některé děti jsou však v určité oblasti nezralé, například právě v grafomotorice. Je proto potřeba s nimi na rozvoji dané oblasti cíleně pracovat a motivovat je k činnostem, které ho podporují. To je hlavní úkol pro předškolní vzdělávací zařízení a rodiče předškoláků, aby dítě nástup do školy zvládlo. V případech, že dítě zaostává a je nezralé ve více směrech, představuje odklad školní docházky častý jev a vhodné řešení.

 

Skládat, stavět, stříhat

Motorické schopnosti předškolního dítěte se rozvíjejí každou manipulací s předměty a nástroji, ale také při běžných pohybových aktivitách. Každé dítě by proto mělo mít možnost hrát si venku, objevovat, co se děje v přírodě, a také se bavit hrami. Třeba zkoušet, co všechno se dá postavit ze stavebnice nebo skládat puzzle, cokoli vytvářet a vyrábět, ať už z plastelíny, papíru nebo jiných materiálů, se kterými se dá snadno pracovat.

V předškolních zařízeních proto probíhají tzv. řízené činnosti, během nichž děti pracují s odbornými pedagogy, kteří hodnotí, zda se dítě vyvíjí podle předpokladů nebo zda v něčem zaostává. Pokud ano, je třeba součinnosti rodiny a školky k tomu, aby se dítěti dostalo potřebné pomoci.

 

Hrajte si a věnujte dítěti pozornost

Dítě by totiž mělo mít i v domácím prostředí dostatek podnětů a aktivit, které jeho dovednosti prohlubují. Patří k nim i možnost zaznamenávat si svoje zážitky či fantazie, třeba v podobě kreseb u menších dětí nebo formou zápisků u těch větších.

Rozvoj dítěte ale pozitivně ovlivňují i neřízené činnosti, kdy si děti samy vybírají aktivity podle svého zájmu. Stříhání, lepení, mačkání, trhání i skládání z papíru, to všechno jsou oblíbené činnosti, které děti spontánně vyhledávají a při nichž si osvojují celou řadu dovedností.

 

Rozvíjejte samostatnost

Důležitým faktorem je také sebeobsluha dítěte – je pro ně mnohem důležitější, pokud se o sebe (přiměřeně věku) učí samo starat. Dítěti neprospívá, pokud se okolí snaží za něj dělat to, co může zvládnout samo. Motorika ovlivňuje i zapojení dítěte do kolektivu. Méně rozvinuté (neobratné) dítě se hůře začleňuje do kolektivu a kolektivních her či aktivit.

 

Kreslit, vybarvovat, psát

Pro rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky je důležité vést děti ke kreslení nebo vybarvování, výbornou pomůckou jsou například různé pracovní sešity. Již od počátku je třeba dbát na správný úchop psacích a kreslicích potřeb. Ač to nemusí být na první pohled zřejmé, kreslení hraje významnou úlohu v tom, jak dobře či špatně děti následně zvládnou psaní.

Dětská kresba o svém autorovi hodně vypovídá – dá se podle ní posoudit celková úroveň vývoje dítěte i jeho grafomotoriky. Charakteristické totiž je, že děti stejného věku tvoří svoje kresby velmi podobným způsobem. Jde však jen o jeden z mnoha faktorů, podle kterých se vývoj dítěte posuzuje. Bezezbytku však platí, že jen dobře rozvinutá grafomotorika je předpokladem pro úspěšně zvládnuté psaní ve škole.

Pokud dítě nerozvine grafomotoriku na patřičnou úroveň v předškolním věku, ve škole ho to bude brzdit a může se setkat i s nezdarem. Může si kupříkladu hůře osvojovat tvary písmen, mít sníženou rychlost psaní a zvýšenou chybovost. Nedostatečně rozvinutá grafomotorika rovněž mívá za následek kolísání velikosti a sklonu písma a také horší úpravu písemného projevu.

 

Vše, co je důležité a na co byste u svých dětí neměli zapomenout, se dá shrnout do několika jednoduchých bodů:

  • Podporujte a veďte své děti ke kreslení, malování a vybarvování od raného věku.
  • Hrajte si s dětmi, najděte si čas na hraní každý den. Hrajte si doma i venku.
  • Dejte dětem prostor i pro spontánní hraní, dopřejte volnost jejich fantazii. 
  • Pomáhejte, ale nedělejte za své děti to, co mohou zvládnout sami.
  • Podněcujte jakoukoli manipulaci s předměty.

 

TIP: Už v předškolním věku si děti rády zaznamenávají a uchovávají svoje zážitky či fantazie. Potěší je tak každý dárek, který k tomu mohou využít. Dobrou volbu představuje třeba skicák ze Sluneční kolekce od Miloše Vacíka.

Pro spolupráci dětí s pedagogy ve škole je vhodným nástrojem Učitelský zápisník a Žákovský zápisník, které dětem i učitelům pomáhají lépe vést záznamy o úkolech, organizovat a plánovat dění ve třídě.

 

Další články o psaní, zapisování si a blokařském řemeslu

 

Základy kaligrafie aneb naučte se (zase) hezky psát

Krasopis neovládáte, ale chtěli byste se ho… Celý článek

 

Jak se naučit na zkoušky díky papíru

Jarní měsíce se u mnohých z nás… Celý článek

 

8 tipů, jak být více produktivní

Dlouhá zima skončila a vy máte konečně v… Celý článek

Vaše objednávka byla odeslána.

Byli jste úspěšně přihlášeni k odberu našeho newsletteru.

Vaše zpráva byla odeslána, budeme Vás kontaktovat co nejdříve.