Obchodní podmínky společnosti BOBO BLOK, spol. s r.o.

Úvodní ustanovení

Společnost BOBO BLOK, spol. s r.o. (dále jen BOBO) vyrábí a dodává polygrafické výrobky a poskytuje polygrafické služby za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách (dále jen OP).

Uzavření smlouvy, objednávky

K uzavření smlouvy nebo objednávky dochází v písemné formě a to e-mailem nebo faxem, popřípadě osobním předáním.

Poptávka a objednávka

Poptávka zákazníka a naopak nabídka ze strany BOBO je vždy v písemné formě, nejčastěji e-mail, fax. Stejně tak i objednávku a její potvrzení je možné udělat pouze písemnou formou. V poptávce je nutné uvést veškeré specifikace potřebné ke stanovení ceny, základní údaje poptávajícího včetně názvu společnosti, kontaktní osoby a telefonického spojení.V případě nestandartního výrobku si BOBO vyhrazuje povinnost zákazníka dodat ke stanovení cenové nabídky přesný vzorek výrobku.

Pokud mezi poptávkou a objednávkou nastane změna ve specifikaci včetně např. změny domluvených termínů, připraví zástupce BOBO novou cenovou nabídku. Pokud není uvedeno jinak, je platnost nabídky 30 dnů ode dne vypracování nabídky. V objednávce je vždy nutné uvést plnou specifikaci výrobku nebo se odkázat na cenovou nabídku BOBO, která tuto specifikaci obsahuje. V objednávce je vždy uveden plný název zákazníka včetně fakturační adresy, popř. adresy dodání (pokud dopravu zařizuje BOBO), náklad zakázky, požadovaný max. nadnáklad, počet vzorků atd.

Ceny jsou vždy uváděny bez DPH.

Dodané materiály

Nejčastěji zákazník dodává materiály ke zpracování jako ploché archy. Tato skutečnost je vždy uvedena v poptávce i v objednávce. Stejně tak jako jiný způsob dodání (pouze tisková data, posnášené listy, zfalcované složky apod.).

Za množství dodaného materiálu odpovídá zákazník. BOBO materiál převezme do svého skladu, zkontroluje množství dodaných přepravních jednotek (zpravidla palet) a potvrdí dodací list. Skutečné množství dodaného materiálu zjistí BOBO při zpracování zakázky ve výrobě. V případě nedostatečného množství dodaného materiálu bude BOBO zákazníka informovat.

Zákazník ke zpracování musí vždy dodat maketu řazení listů a minimálně dva archy od každého na výrobu vzorku před zahájením samotné výroby. Tyto archy je nutné vždy důkladně označit a naplocho je uložit mimo ostatní archy a předat zaměstnanci BOBO. V dodávce se nesmí objevit rozjezdové archy – makule !

Pro knihařské zpracování je vždy nutné dodat nadnáklad, jeho výši musí objednatel vždy konzultovat se zástupcem BOBO.

Doprava a skladování

Pokud není uvedeno jinak, neobsahuje cenová nabídka dopravu ani skladování. Pokud zákazník neodveze zakázku v domluveném termínu, může mu být účtováno skladování ve výši 6,- Kč/paleta/den bez DPH.

Platby

Způsob platby vždy určuje obchodní smlouva nebo objednávka. Standardní doba splatnosti faktur je 14 dnů, není-li uvedeno jinak. Noví zákazníci provádějí vždy platbu v hotovosti nebo zálohovou platbu, není-li domluven jiný způsob úhrady. V případě nezaplacení částky ve smluveném termínu, účtuje BOBO smluvní úrok 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Balení a expedice

V cenové nabídce je vždy počítáno skupinové balení + balení na nevratné palety, pokud není uvedeno jinak.

Pokud BOBO nezajišťuje dopravu, neodpovídá za poškození zakázky při přepravě. Potvrzením DL zákazník, případně dopravce odsouhlasí převzetí zakázky bez poškození a připravené k přepravě.